Sản xuất

1. Sản xuất phim tư liệu, tài liệu, chuyên đề, phóng sự, phim tự giới thiệu cho doanh nghiệp
- Sản xuất những thước phim tài liệu, chuyên đề, phóng sự hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá về dây truyền sản xuất, công nghệ, phòng ban, sản phẩm, thương hiệu…
- Chất lượng: Dây truyền sản xuất phim quảng cáo Kỹ thuật số, Phim HD, Phim nhựa…
- Thời lượng (tuỳ mức): 5 phút, 7 phút, 10 phút, 30 phút…
2. Sản xuất chuyên mục truyền hình
- Chất lượng: Dây truyền công nghệ sản xuất Kỹ thuật số theo chuẩn SD/HD
- Thời lượng (tuỳ mức): 15 phút, 30 phút, 45 phút,…
3. Sản xuất phim quảng cáo
- Chất lượng: Dây truyền sản xuất phim quảng cáo Kỹ thuật số, Phim nhựa, Hoạt hình, kỹ xảo 3D và 2D.
- Thời lượng: 15 giây / spot; 20 giây / spot; 30 giây / spot; 45 giây / spot; 60 giây / spot.
4. Đồ họa truyền hình
- Chất lượng: 2D/3D
- Nội dung: Hình hiệu, hình cắt, phông key, thanh bar, bảng chữ cuối, banner, panel, popup, trailler…
5. Sản xuất Trailer quảng bá sản phẩm - dịch vụ
- Chất lượng: Dây truyền công nghệ sản xuất Kỹ thuật số theo chuẩn SD/HD; kỹ xảo 3D và 2D.
- Thời lượng (tuỳ mức): 15 giây; 20 giây; 30 giây; 45 giây; 60 giây...
6. Quay video clip ca nhạc (MV) theo yêu cầu
- Dây truyền công nghệ sản xuất Kỹ thuật số theo chuẩn SD/HD;
- Thời lượng (tuỳ mức)