Công ty TNHH Onlycomm
Địa chỉ: 250 Phố Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0988 444 522
Website : www.quayphim.com
Email: quayphim.com@gmail.com